O STUDII

Klinická studie SLAVIA

Bariatrická chirurgie je nejefektivnější metodou léčby obezity a cukrovky 2. typu. Velmi efektivní jsou také nové endoskopické metody založené na principech bariatrické chirurgie. Dosud nebylo provedeno přímé randomizované porovnání obou těchto typů léčby a jejich mechanizmy působení jsou stále objasněny pouze částečně. Cílem projektu je provést randomizovanou studii srovnávající účinnost a bezpečnost tří léčebných možností obezity: laparoskopické rukávovité resekce žaludku, endoskopické gastroplikace a konzervativní léčby a objasnit mechanizmy jejich působení.

Dalším cílem je charakterizovat vliv těchto tří typů léčby na subklinický zánět, složení střevní mikroflory a změny gastrointestinálních hormonů. Výsledky projektu umožní přesně charakterizovat účinnost a bezpečnost těchto léčebných metod ve srovnání s konzervativní léčbou a popsat detailní mechanizmus jejich působení. Projekt tak přispěje k přesnější indikaci bariatrických nebo endoskopických metod a umožní léčbu pacientů na založenou na principech personalizované medicíny.

Vstup do studie

Pokud máte zájem o vstup do studie SLAVIA, stačí nám napsat a budete pozváni do IKEM k vyšetření. V případě, že budete splňovat kritéria vstupu do studie, budete zařazeni a následně vylosováni počítačem do jedné ze tří větví studie.

Tři větve studie:

  • Konzervativní větev

  • Endoskopická gastroplikace (endoskopické sešití žaludku)

  • Laparoskopická sleeve gastrektomie (chirurgické zmenšení žaludku)

Zdravotní rizika spojená s obezitou

Vysoký krevní tlak

Cévní mozková příhoda

Spánková apnoe

Žlučníkové kameny

Rakovina střeva

Únik moči

Neplodnost

Dna

Demence

Opruzeniny

Srdeční selhání

Ischemická choroba srdeční

Fibralace síní

Žilní trombóza

TOP