OBEZITA

Boj s obezitou v IKEM

Výživové a pohybové tipy naleznete pod sekcí články.

Pandemie obezity

Dle Světové zdravotnické organizace WHO v roce 2016 bylo na území ČR evidováno 28 % obézních občanů (BMI 30 kg/m2 a více) a 38 % bylo v pásmu nadváhy (BMI 25-29,9 kg/m2). Jak si stojíme v porovnání s jinými státy Vám prozradí tabulka č. 1. Výskyt obezity netrápí jen dospělou populaci, ale celosvětově postihuje kolem 20 % dětí do 18 let. Ve světovém měřítku v roce 2016 trpělo nadváhou 1,25 bilionu lidí a obezitou 650 milionů lidí. V současné době umírá na světě více lidí na komplikace spojené s obezitou, než na podvýživu. V následujících letech očekáváme zhoršení současné pandemie obezity a s ní spojené zdravotní komplikace včetně zvýšeného rizika kardiovaskulárních chorob a nádorových onemocnění.

Tab.1. Procentuální výskyt nadváhy a obezity v roce 2016 dle WHO u dospělých

Stát Nadváha
BMI 25-29,9 kg/m2
Obezita
BMI 30 kg/m2 a více
Nadváha + obezita
BMI 25 kg/m2 a více
Česká republika 38.2 28.5 66.7
Rakousko 27.7 30.4 58.1
Německo 37.1 25.7 62.8
Itálie 41.2 22.9 64.1
Mexiko 35.7 28.4 64.1
Saudská Arábie 34 35 69
Slovensko 37.3 22.4 59.7
Turecko 34.7 32.2 66.9
USA 32.9 37.3 70.2

Tab.2. Klasifikace tělesné hmotnosti podle body mass indexu (BMI)

Možnosti léčby obezity

Léčba obezity, a především udržení snížené hmotnosti, není vůbec jednoduchá, mimo jiné proto, že jejím základem je dlouhodobé dodržování režimových opatření - redukční diety ve spojení se zvýšením fyzické aktivity. Zjednodušeně řečeno, aby se hmotnost snižovala, musí být celkový příjem energie nižší než energetický výdej. Je proto potřebné věnovat velkou pozornost výběru správných jídel a také jejich rozložení v čase. Obecně je důležité vyhnout se, nebo alespoň značně omezit potraviny s vysokým obsahem volných cukrů (sladké nápoje, sladkosti) a nasycených tuků (tučná masa, trvanlivé salámy) a preferovat potraviny nízkotučné, bílá masa, zeleninu a ovoce. 

Zvýšení fyzické aktivity zejména aerobního typu (chůze, běh, plavání, jízda na kole) dle individuálních preferencí a možností je zcela nedílnou součástí procesu snižování hmotnosti. V rámci studie SLAVIA bude pro pacienty připravena pravidelná konzultace s nutriční terapeutkou, která každému doporučí optimální „na míru šitou“ dietu a fyzickou aktivitu. Se sledováním fyzické aktivity a jídelníčku budou navíc pacientům pomáhat „chytré“ hodinky od firmy Apple propojené s telefonem iPhone. Obojí bude pacientům po dobu studie zapůjčeno.

Nedílnou součástí úspěšného hubnutí je také správné nastavení psychického stavu, ve kterém může mnohdy velmi pomoci konzultace psychologa. V rámci studie SLAVIA budou tyto konzultace u pacientů rutinně provedeny před vstupem do studie a budou v případě potřeby k dispozici kdykoliv v průběhu studie.

Kromě režimových opatření je možné a u řady pacientů i nutné k léčbě obezity použít i podávání léků a to jak ve formě tablet, tak i injekcí. Tato léčba snižuje pocit hladu a zvyšuje pocit sytosti. Injekční léčba má navíc přímý vliv na prevenci nebo zlepšení kompenzace cukrovky. U obezity nejsou tyto léky hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

Nejúčinnější možností léčby obezity je tzv. bariatrická chirurgie – operace určené ke snížení hmotnosti, případně bariatrická endoskopie – endoskopické výkony určené ke snížení hmotnosti. Jejich principem je především zmenšení objemu žaludku. Tyto operace nebo endoskopické zákroky umožní poklesy hmotnosti v řádu až několika desítek kilogramů.

Psychologické aspekty obezity a snižování hmotnosti

Obezita je z pohledu psychologa velmi zajímavé onemocnění. Obézní člověk se musí vypořádávat s mnoha obtížemi, které lidé, kteří obezitou netrpí nechápou, protože je neznají. Jídlo má v životě člověka důležitou funkci. Jde nejen o funkci alimentační, ale i společenskou, v jídelním chování hraje roli mnoho psychologických a sociálních faktorů. Vzhledem k podmínkám, které naše společnost má – dostatek potravy, nedostatek pohybu – a důsledkům, které z toho plynou, není s podivem, že se jídelnímu chování věnuje čím dál více pozornosti. Není to vždy jen hlad, který nás k jídlu nutí. Je mnoho psychických stavů, které se „řeší“ jídlem – u zdravých lidí únava, u psychicky křehčích různé rozlady, smutky, naštvání a jiné nepříjemné emoční stavy.

Motivace obézních k absolvování redukční léčby může být dosti různorodá. Zdroj motivace je buď vnější nebo vnitřní. Vnější motivy vyplývají z vnějšího požadavku či nátlaku („měl/a bych“) okolí, nejčastěji rodiny, lékaře, zaměstnavatele, ale i vlivem reklamy, společenské normy, ideálu krásy, který je prožíván jako nutnost zhubnout. Dalším stupněm motivace je vnitřní požadavek, kdy obézní člověk se bojí o své zdraví, prožívá nepohodlí spojené s obezitou nebo cítí nespokojenost s vlastním tělem. Uvědomuje si závažnost situace a rizika spojená s obezitou, potřebuje se sebou něco udělat („musím“). Jeho rozhodnutí však není stálé, ovlivňuje jej aktuální stav. Nejsilnější z hlediska motivace a vůle je vlastní vnitřní rozhodnutí („chci zhubnout, protože cítím, že je to pro mne dobré a správné“). Co se týká motivace z hlediska jejího obsahu, je primární motivací obézních pacientů k redukci tělesné hmotnosti budoucí či současné zdraví. Kromě stupně a obsahu motivace je také důležité, v jaké fázi obézní člověk za odborníkem přichází. Obezita je chronické onemocnění, které člověka trápí dlouhodobě, a tak i jeho motivace k hubnutí prochází určitým procesem.

Pacienti se do psychologické ambulance dostávají na doporučení z ambulance obezitologické, kde obezitolog či pacient zjistí, že není schopen změnit a dodržovat režim dle zadaných doporučení, a to i přesto, že by velmi chtěl. K tomu, aby člověk uskutečnil nějakou změnu ve svém chování (což hubnutí je), je nejen zapotřebí aby chtěl, ale také aby věřil, že změna je možná a že je schopen ji uskutečnit. Nejčastěji se v rámci obezitologické praxe věnujeme psychologickému poradenství, které je zaměřeno na změnu životního stylu související s redukcí váhy pacienta. Mezi obvyklé problémy, které s pacienty řešíme, je hledání motivace ke změně a také emoční jedení. Jídlo se totiž může stát podporou a prostředkem útěchy ve stresu, při smutku nebo krizi. Bereme v úvahu, že ke změně chování vedou i emoce a myšlenky, které pacienta ovlivňují.. Často se setkáváme s pacienty vyžadujícími dlouhodobou psychoterapeutickou péči, vzácností nebývá ani spolupráce s psychiatry. Nejčastěji jde o pacienty s depresí, dlouhodobá práce je nutná u pacientů s poruchou osobnosti.

Psycholog také provádí specifické psychologické vyšetření před bariatrickým zákrokem, které je jedním z povinných vyšetření, jež pacient musí před zákrokem absolvovat. Cílem vyšetření je zhodnotit, zda je pacient, z psychosociálního hlediska, dobře připraven podstoupit bariatrický zákrok a schopen dodržet přísný pooperační režim, který po operaci následuje.

V rámci studie SLAVIA bude psychologická podpora dostupná pro všechny pacienty.

TOP